VWG_kop.jpg

Algemeen

IMG 2894aaaaProject oeverzwaluwwand op bedrijventerrein Wolfsveld

Dit project kwam in beeld, nadat vorig jaar een kolonie oeverzwaluwen zich gevestigd had in een berg zand bij de waterpartij daar. Door
omstandigheden is deze broedkolonie vorig jaar goeddeels verloren gegaan, maar dit was voor de gemeente wel aanleiding om te bekijken, of er gelden vrijgemaakt konden worden om door middel van een kunstmatige wand de oeverzwaluwen dit jaar – en volgende jaren- toch een veilig en gastvrij onderkomen in onze gemeente aan te kunnen bieden.

De oeverzwaluw overwintert in Afrika, is een koloniebroeder en moet met zijn pootjes zijn nestholte kunnen uitgraven in een steile, zanderige wand. Door enselijk ingrijpen zijn helaas veel van die mogelijke broedplaatsen verdwenen en moeten de oeverzwaluwen ieder jaar weer opnieuw geschikte nestplaatsen gaan zoeken. VWG Gemert en de gemeente wilden de vogeltjes hierbij een handje helpen
en wel door de aanleg van een kunstwand met 72 nestgaten, waarin ze hun 60 – 90 cm diepe nestgangen zouden kunnen uitgraven.

De planning van dit project verliep volgens het boekje : de aannemer klaarde de klus binnen 1 week en nadat de VWG Gemert in samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel een afrastering en beplanting had aangebracht, was alles half april 2016 gereed om de oeverzwaluwen bij hun terugkeer in ons land en met name in Gemert gastvrij te ontvangen in een prachtige en veilige broedgelegenheid.

En inmiddels hebben de eerste koppeltjes deze oeverzwaluwwand al ontdekt en bedanken zij door hun aanwezigheid iedereen voor
de gedane moeite en inspanningen.

We hopen dan ook nog jarenlang van deze prachtige insectenjagers te kunnen genieten.

Huiszwaluwtil Elsendorp

Op vrijdag 2 april 2010 hebben we letterlijk het hoogtepunt van het jaar 2010 bereikt. HuiszwaluwtilGefinancierd door de gemeente en diverse sponsoren heeft de VWG de eerste huiszwaluwtil van de gemeente Gemert-Bakel weten te realiseren. Na het grondwerk op zaterdag 27 maart werd op 2 april de til geplaatst in de nieuwbouwwijk van Elsendorp m.b.v. een grote kraan en in aanwezigheid van de gemeentelijke overheid, de Dorpsraad, de VWG Gemert, de pers, de schooljeugd van Elsendorp, een heuse Paashaas en andere belangstellenden. Voor plaatsing van de til in een nieuwbouwwijk in Elsendorp was gekozen, omdat er in Elsendorp al op twee plaatsen een kolonie huiszwaluwen zit en omdat het biotoop daar erg geschikt is. Na een toespraakje door wethouder Brouwers en door voorzitter Arno Teunissen van de VWG Gemert werd er bij een kopje koffie in de Dompelaar nog wat nagekaart. Onze til bleek de zevende til in Noord-Brabant te zijn en de negentiende van Nederland. En nu maar wachten op de eerste bewoners.
In het jaar 2010 hebben we geen bezetting van de huiszwaluwtil mogen waarnemen. Mogelijk een gevolg van het feit dat een torenvalk van het "hijsoog" een vaste uitkijkplaats had gemaakt. In het voorjaar van 2011 is er daarom een soort piramide over het hijsoog geplaatst, waardoor de uitkijkplaats verdwenen was.

Maar desondanks zijn we ook nu - mei 2011 - nog steeds in blijde afwachting van de eerste bewoners.


Foto's van het plaatsen van de huiszwaluwtil kunt u zien in het fotoalbum.