VWG_kop.jpg

Vogelwerkgroep Gemert

 

Bestuur VWG Gemert

Arno Teunissen, voorzitter
Martin Vink, vice-voorzitter
Arnoud Martens, secretaris
Christ van de Broek, penningmeester
Martin Manders, lid
Hans van Melis, lid

Bezoekadres: Natuurcentrum de Specht, Strijbosscheweg 51, 5423 SX Handel, telefoon 0492 - 32 50 21

Bankrekeningnummer: Rabobank, 1550.98.950 tnv Vogelwerkgroep Gemert Handel

 

www.vwggemert.nl
info [ad] vwggemert.nl

 

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info [ad] vwggemert.nl.